Portfolio

آموزش لیفت ابرو

در این دوره به هنرجو عوامل بیماری، نحوه قرینه سازی ابرو، آشنایی با مواد لیفت ابرو، موادگذاری، حالت دادن ابرو و … آموزش داده می شود. این دوره پیش نیاز ندارد و طول دوره 3 ساعت است. ... نمایش

آموزش لیفت و لمینت

در این دوره هنرجو با مواردی نظیر شناخت عوامل بیماری، آناتومی صورت، آشنایی با مواد، آموزش موادگذاری، حالت دادن مژه و … آشنا می شود. زمان این دوره 6 ساعت است و پیش نیاز ندارد. ... نمایش

آموزش اکستنشن مژه

در این دوره اصول بهداشتی، آشنایی با مواد و روش های اکتنشن مژه، نحوه اکتنشن و رعایت اصول ماندگاری آموزش داده می شود.این دوره 8 ساعت است و پیش نیاز ندارد. ... نمایش

آموزش اکستنشن مو

در دوره اکستنشن مو استفاده از کراتین، رینگ، دوخت مو، روش لاینی، اتصال و… آموزش خواهید دید. این دوره آموزشی پیش نیاز ندارد و طی 6 ساعت برگزار می شود. ... نمایش

آموزش خود آرایی

آموزش خودآرایی یکی از دوره های جذاب آموزش آرایشگری است. این دوره علاوه بر آرایشگران، خانم های دیگر را نیز به خود جذب کرده است. این دوره آموزشی پیش نیاز خاصی ندارد و طول مدت دوره 10 ساعت است. ... نمایش